Kemistvägen i Täby är adressen för KIAS nya bilverkstad.

Kemistvägen i Täby är adressen för KIAS nya bilverkstad.

Fyra nya hyresgäster

På Kemistvägen i Täby har KIA öppnat en bilverkstad och Carpal AB har öppnat en rekondverkstad och bilförsäljning. Därmed är hela huset ett bilhus och numera fullt uthyrt

På Staffans väg i Rotebro har Neovia Logistics, ett världsledande företag inom tredjepartslogistik, hyrt nytt sverigelager och SPR Gross är ett nystartad restauranggrossist.

 –Därmed är vår vakans nere under 3%, vilket får anses mycket bra för den typen av lokaler vi förvaltar, kommenterar Peter Mandel, VD Keyser Fastigheter.