Jullunch för 800

Vi stödjer även i år Stockholms Stadsmission i deras arbete med att göra Stockholm till en mänskligare stad. Denna jul räcker vår gåva till jullunch för 800 personer som har Stadsmissionen som sista utväg.