Lägre energikostnader och bättre inomhusklimat i Täby

shutterstock_1226488435

Under senhösten och vintern moderniserar Keyser Fastigheter ventilation och automation i industrifastigheten Åkerby 2 nära Täby Centrum.

Keyser Fastigheter har höga ambitioner för miljö och energianvändning. Fokus ligger på energieffektivisering inom drift och underhåll, där besparingspotentialen är störst. Projektet Åkerby 2 genomförs med hjälp av energieffektiviseringsföretaget LeaseGreen, som undersökt fastighetens energiförbrukning, analyserat potentialen och tagit fram oberoende lösningar med kalkyler över livscykelbesparingar. Målet är att spara tio procent på de årliga energikostnaderna och att samtidigt förbättra inomhusklimatet för hyresgästerna.

Åkerby 2 har idag Täby Bilskadecenter, Allglas, KIA, Carpal och Speedy Autoservice som hyresgäster. Byggnaden uppfördes på 1960-talet och är delvis moderniserad.

Läs hela artikeln här.