Om Keyser Fastigheter

Keyser Fastigheter är specialiserade på industri, lager och kontor i Stockholms kranskommuner. Vi äger och förvaltar ett 15-tal fastigheter på över 20 000 m2.

Keyser Fastigheter AB
Box 5080
141 05 Kungens Kurva

2013.12.05  13.12.26  lovestrandell.com [EA Gruppen]  BILDNR _K1_2460

Peter Mandel

2014.02.10  13.15.53  lovestrandell.com [EA Gruppen]  BILDNR _K3_8818

Marcus Fahlén