Fakturaadresser

Arbeten utförda på följande adresser nedan, faktureras nedanstående bolag

Fastighet          Adress                                    Ange detta projektnummer på fakturan

Ronden 1          Staffansväg  6-10                        821

Nya Ronden    Rotevägen 3                                 831

Gärdet 6           Mälarvägen 9  (Obs ej nr 5)    842

Stillbilden 3      Stallarholmsvägen 12               847

Keyser Fastigheter AB         556064-8742
BGC-id: BVG1003
205 36 Malmö
PDF-faktura: bg-pb1@maildrop.wm.net

————————————————————————————————————————————

Fastighet              Adress                                      Ange detta projektnummer på fakturan     

Åkerby 2(3&6)       Kemistvägen 16-22                    825

Åkerby Industrihus AB         556118-0174
BGC-id: BVG1006
205 36 Malmö
PDF-faktura: bg-pb1@maildrop.wm.net

———————————————————————————————————————————-

Fastighet         Adress                                    Ange detta projektnummer på fakturan
Elektrikern 7    Djupdalsvägen 23                     828

HB Elektrikern 7                   916404-5610
BGC-id: BVG1007
205 36 Malmö
PDF-faktura: bg-pb1@maildrop.wm.net

———————————————————————————————————————————-

Fastighets AB Elektrikern 7                       556259-7517
BGC-id: BVG1008
205 36 Malmö
PDF-faktura: bg-pb1@maildrop.wm.net

———————————————————————————————————————————-

 Fastighet          Adress                                  Ange detta projektnummer på fakturan

Filmremsan10    Stallarholmsvägen 32           846
Botvid 3               Winqvistväg 13-15                 812

KB Industripark & Co           916503-7996
BGC-id: BVG1009
205 36 Malmö
PDF-faktura: bg-pb1@maildrop.wm.net

———————————————————————————————————————————-

Fastighet           Adress                                   Ange detta projektnummer på fakturan     

Gärdet 8           Mälarvägen 5  (Obs ej nr 9)    832

KB Söderorts Industrihus    902004-1100
BGC-id: BVG1010
205 36 Malmö
PDF-faktura: bg-pb1@maildrop.wm.net

———————————————————————————————————————————-

Fastighet           Adress                                  Ange detta projektnummer på fakturan
Edsberg 11:27      Sollentunavägen 222            851

Edsbergs Park Fastigheter AB                   556801-0705
BGC-id: BVG1012
205 36 Malmö
PDF-faktura: bg-pb1@maildrop.wm.net

———————————————————————————————————————————-

Älvsjö Industrihus AB          556873-3587              
BGC-id: BVG1014
205 36 Malmö
PDF-faktura: bg-pb1@maildrop.wm.net