Intervju med Dalens Lastbilsservice

35 år hos Keyser Fastigheter!

Dalens Lastbilsservice har varit hyresgäst hos Keyser Fastigheter ända sedan 1978. Nu flyttar företaget ut och vi har bett Margareta Lindell, VD, att berätta om åren på Stallarholmsvägen 12.

Hej Margareta! Kan du berätta lite om Dalens Lastbilsservice?

Vi har arbetat med att reparera sopbilar, lastbilar och husbilar sedan 1978. Från början var det jag och min pappa som var delägare i företaget, jag med ansvar för kontorsgöromål såsom fakturering, bokföring, löner m.m. och min pappa skötte verkstaden, kontakterna med kunder och fördelade arbetsuppgifterna. Under åren har vi haft mellan sex och åtta mekaniker anställda.

Efter arton år tillsammans gick min pappa i pension och då kom Henrik in som delägare istället. Nu när även han skulle gå i pension fick vi en förfrågan av AB Närpes Trä & Metall i Finland om vi ville sälja företaget till dem och vi tackade ja. NTM i Finland är ett företag som tillverkar sopskåp, vilket passade oss väldigt bra och försäljningen blev klar i april 2012.

Varför valde ni Keyser Fastigheter?

Under vårt första år hade vi ännu en delägare i företaget. Han kände till Keyser Fastigheter, som då gick under namnet Erik Andersson och Fritjof Johansson. Vi kontaktade dem och fick hyra fastigheten på Stallarholmsvägen 12 i Högdalen, från den 1 juni 1978.

Ni har varit kund till Keyser Fastigheter i 35 år. Vad har varit bra/mindre bra under dessa år?

Jag kan tala om att under dessa 35 år har det inte förekommit några meningsskiljaktigheter vad gäller fastigheten. Har vi haft önskemål om något, så har vi alltid kommit överens och det har ordnat sig till det bästa.

Kan du dela med dig av någon anekdot från er tid som hyresgäster hos Keyser Fastigheter?

För några år sedan hade vi en vägg i verkstaden, som vi pratade med Keyser om att få ta ner. De bad att få undersöka om väggen var bärande för att sedan återkomma till oss. En vecka senare skulle en sopbil köras in i verkstaden, men när mekanikern skulle stanna den gick det inte att bromsa, det kallas för att bilen skenar. Lastbilen for rätt in i väggen som vi ville ha bort! Det hela slutade bra, ingen person kom till skada och vi kunde meddela Keyser att väggen troligtvis inte var bärande eftersom den nu var nere. Om de trodde på oss och den ”skenande” lastbilen vet vi inte, men det var så det gick till.

Varför flyttar ni ut? Vart tar ni vägen nu?

Eftersom vi nu är uppköpta av NTM i Finland, så har det beslutats att vi ska finnas under samma tak som hela Sverigelagret för NTM reservdelar och det fanns inte plats på Stallarholmsvägen 12. Vi har bara flyttat en liten bit, närmare bestämt till Stallarholmsvägen 27, men vi har trivts mycket bra på 12:an och har många fina minnen därifrån.