Intervju med Jemacon Logistics

Välkommen Jemacon Logistics!

Vår nyaste hyresgäst, Jemacon Logistics, är verksam inom avancerad IT-logistik. Vi har fått en pratstund med Niclas Nodby, affärsområdeschef.

Hej Niclas! Hur länge har ni varit hyresgäster hos Keyser Fastigheter?

Sedan sommaren 2013.

Kan du berätta lite om den fastighet ni hyr av Keyser Fastigheter?

Fastigheten är en logistikfastighet med kontor och lager. Vi hade förmånen att vara med i ett tidigt stadie, där vi fick möjligheten att vara med och påverka utformning, planlösning, färgsättning och golv. Tillsammans med en arkitekt från Keyser lyckades vi överföra vår vision och våra önskemål till ett konkret förslag, vilket sedermera blev verklighet. Lokalen känns modern och genomtänkt med genomgående hög kvalitet. Att lokalen också är miljöklassad värdesätter vi högt då vi konstant arbetar med miljön i åtanke. Resultatet är en mycket effektiv logistiklokal med fokus på miljö, kvalitet och trivsel.

Hur har du upplevt Keyser Fastigheter hittills?

Vi upplever att Keyser Fastigheter är mycket professionella och att de med stor lyhördhet skapar mervärden för hyresgästen. Kvalitet, kommunikation och transparens genom hela byggprocessen har skapat ett stort förtroende, vilket vi som hyresgäst värdesätter högt.