2012.10.10  14.45.20  lovestrandell.com [EA Gruppen]  BILDNR 2012.10.10  14.45.20  lovestrandell.com VOLLEY - FRIJO  #_K1_2339

Botvid 3

En utvecklingsfastighet där ett bostadsprojekt planeras.

Hyresgäst: Arninge Fälg och Däck