2012.10.10  13.52.48  lovestrandell.com [EA Gruppen]  BILDNR 2012.10.10  13.52.48  lovestrandell.com VOLLEY - FRIJO  #_K1_2176

Edsberg 11:26

Restaurangfastighet med anor, tidigare Edsbacka Krog.
Nya bostäder planeras intill.

Hyresgäst: Edsbacka Wärdshus