2012.10.10  13.39.53  lovestrandell.com [EA Gruppen]  BILDNR 2012.10.10  13.39.53  lovestrandell.com VOLLEY - FRIJO  #_K1_2031

Elektrikern 7

Renoverad och ombyggd fastighet.

Hyresgäst: Romabo och Sollentuna Djursjukhus